V súčasnej dobe stále fungujeme bez obmedzení a vaše objednávky vybavujeme a expedujeme ako za bežného stavu.
Váš nákupní košík je prázdny.
Kategória

Kontaktujte nás pre cenovú ponuku na mieru alebo pre technickú radu

 

 +420 511 188 963

Dopytovať ponuku

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov v súvislosti so zákonom 101/2000 Zb. a Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov č. 2016/679,

v spoločnosti A components sro, IČO 29235979

Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov je dobrovoľné, subjekt má právo k ich prístupu a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Tým, že nám prostredníctvom e-shopu / online predaja, alebo prostredníctvom písomného súhlasu poskytnete akékoľvek osobné údaje, vyjadrujete pochopenie a jednoznačný súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a používaním týchto osobných údajov. Spoločnosť A components sro, ako správca údajov, sa zaväzuje k ochrane uvedených osobných dát poskytnutých kupujúcim / subjektom. Osobné údaje budú slúžiť len pre potrebu A components sro a bude s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. a Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov č. 2016/679 (GDPR).

Na základe tohto súhlasu je spoločnosť A components sro oprávnená použiť osobné údaje k obchodne marketingovým aktivitám, vrátane zasielania obchodných informácií elektronickou cestou, v zmysle zákona č. 480/2004 Zb.

Pre prácu s osobnými údajmi spoločnosť a components sro spĺňa Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov č. 2016/679 (GDPR) a zákon č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov.

Tento súhlas je poskytnutý na dobu neurčitú.

Vaše osobné údaje budú kedykoľvek na vašu žiadosť opravené alebo vyradené z databázy. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá možnosť spracovania osobných údajov, ktorá vznikla na základe iného právneho vzťahu ako je tento súhlas (napr. Plnenie obchodné zmluvy, záručných podmienok a pod).