Nachádzate se v KATALÓGU sortimentu. V prípade, že chcete nakúpiť navštívte náš e-shop.

V súčasnej dobe stále fungujeme bez obmedzení a vaše objednávky vybavujeme a expedujeme ako za bežného stavu.
Váš nákupný košík je prázdny.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů v souvislosti se zákonem 101/2000 Sb. a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679,

ve společnosti A components s.r.o., IČ 29235979

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné, subjekt má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Tím, že nám prostřednictvím e-shopu / online prodeje, nebo prostřednictvím písemného souhlasu poskytnete jakékoliv osobní údaje, vyjadřujete pochopení a jednoznačný souhlas se shromažďováním, zpracováním a používáním těchto osobních údajů. Společnost A components s.r.o., jako správce údajů, se zavazuje k ochraně uvedených osobních dat poskytnutých kupujícím/subjektem. Osobní údaje budou sloužit pouze pro potřebu A components s.r.o. a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).

Na základě tohoto souhlasu je společnost A components s.r.o. oprávněna použít osobní údaje k obchodně marketingovým aktivitám, včetně zasílání obchodních informací elektronickou cestou, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.

Pro práci s osobními údaji společnost A components s.r.o. splňuje Obecné nařízení o ochraně osobních dat č. 2016/679 (GDPR) a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou.

Vaše osobní údaje budou kdykoliv na vaši žádost opraveny nebo vyřazeny z databáze. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost zpracování osobních údajů, která vznikla na základě jiného právního vztahu než je tento souhlas (např. plnění obchodní smlouvy, záručních podmínek apod).